X
تبلیغات
زولا

-« مـــدیرانــه »-

نکته ها ، انگاره ها و تازه های مدیریتی

19 آبان 1386 ساعت 00:47

اصل پارتو چیست ؟

     ¤- چگونه می توان کیفیت را بهبود بخشید ، راه طولانی باید طی شود و کارهای متعددی صورت گیرد ، در مراحل مختلف نیاز به شناسایی وضعیت فعلی داریم و عزمی راسخ جهت بهبود این وضعیت . در این نوشته تلاش خواهد شد یکی از ایزارهای موثر در شناخت جنبه های گوناگون مرتبط با کیفیت مورد بررسی و تشزیح قرار گیرد ...>>>